Rabat 3% przy dostawie lokalnej lub odbiorze osobistym w naszych sklepach
Twój koszyk (0)

Polityka prywatności

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: ONE Rafał Stadnicki Żółwin 05-807 ul. Południowa 37, NIP: 886-276-84-99, REGON: 021268597
 2. Sprzedający oświadcza, że wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu Internetowego www.supermarket-zoologiczny.pl są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich modyfikacji. Klienci mają również prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania ich danych osobowych lub całkowitego usunięcia ich z bazy sklepu www.supermarket-zoologiczny.pl  .
 3. Skuteczne złożenie zamówienia w sklepie www.supermarket-zoologiczny.pl wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami), jednocześnie rejestrując się klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych przez właściciela sklepu, w tym na zbieraniu opinii na temat Sklepu oraz produktów za pomaca serwisów m.in. ceneo.pl, opineo.pl
 4. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www.supermarket-zoologiczny.pl oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: 
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • adres dostawy;
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
  • numer telefonu.
 5. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej lub operatorowi płatności. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o. W szczególności Administrator, po uzyskaniu stosownej zgody osoby – poprzez akceptację regulaminu, której dane dotyczą, może udostępnić te dane Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Grupa Okazje sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w celu zbadania przez te podmioty opinii o poziomie zadowolenia z zakupu dokonanego w sklepie.
 6. Administrator wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać do nas odpowiednią informację mailową na adres sklep@supermarket-zoologiczny.pl
 7. Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu.
 8. Klient ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać do nas informacje na adres e-mail sklep@supermarket-zoologiczny.pl 

INFORMACJE ZAWARTE W LOGACH DOSTĘPOWYCH

 1. Wraz z dostępnością strony internetowej Supermarket-zoologiczny.pl gromadzone są informacje dotyczące wykorzystania strony przez użytkowników oraz ich adresów IP w postaci logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, jak również w celach statystycznych. 

PLIKI COOKIES

 1. Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. Supermarket-zoologiczny.pl przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: 
  • Konfiguracji serwisu, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
  • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie: utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), ; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • Zapamiętania lokalizacji użytkownika: poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiają dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • Świadczenia usług reklamowych: dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA] 
   Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   Google AdSense [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
   Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   Google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
   Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   ceneo.pl
  • rozpoznawania lokalizacji Użytkownika:
   Google.com - [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  • realizacji płatności:
   dotpay.pl [administrator cookies: Dotpay S.A.]
  • wysyłki mailingu
   soteshop.pl

RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Klienci,
      Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż jesteście
Państwo naszymi Klientami i udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które
przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
zgodnie z wiążącą nas umową. Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja
2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 1 (dalej
również: Rozporządzenie lub RODO), które wprowadza ujednolicone dla całej Unii
Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące również nas.

W związku z powyższym Rozporządzeniem pragniemy Państwa poinformować o zasadach
przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które będą miały
zastosowanie od 25 maja 2018 roku.


Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ONE RAFAŁ STADNICKI , Żółwin 05-807 ul. Południowa 37 zwany dalej ONE
Dane przetwarzane są na podstawie:
- zawartej z ONE umowy,
- prawnie uzasadnionego interesu ONE,
- zgody podmiotu danych,
- wypełnienia obowiązku prawnego ONE
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez ONE i realizacji składanych przez Państwa zamówień; w celu rozpatrywania składanych
przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy
(zwrotu towaru); przekazywania informacji o naszym sklepie i ofercie.
W ramach określonych przepisami prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa
zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do zawarcia, realizacji oraz
ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy, w tym do prowadzenia marketingu
bezpośredniego oraz sprzedaży nowych usług, do obsługi reklamacji, zapobiegania
nadużyciom i ich wykrywania oraz zarządzania roszczeniami umownymi, w tym również
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
do weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej. Dane przetwarzamy również w celu
analiz wewnętrznych służących zarządzaniu dostarczanymi usługami oraz produktami
oraz planowaniu rozwoju, a w tym celu wykorzystujemy również Państwa dane
lokalizacyjne. Ponadto, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu
wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.
Cel przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to
następuje w wyniku wyrażenia przez Państwa zgody, wskazany jest odrębnie przy każdej
takiej zgodzie.
W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe
sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia
Państwu najwyższej jakości usług oraz produktów. Podmioty te przetwarzają Państwa
dane osobowe w naszym imieniu. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom,
które świadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi
administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym
imieniu. Należą do nich inni firmy kurierskie czy pocztowe, banki, instytucje płatnicze
czy uprawnione organy administracji publicznej, w tym Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.
Obecnie ONE. nie przetwarza Państwa danych osobowych w procesach
automatycznego podejmowania decyzji.
Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na
czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane osobowe
przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku
prawnego Administratora danych będą one przechowywane przez okres obowiązywania
umowy, a po jego upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi Klientów (np.
obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z
umową oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora. W przypadku
przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na
przetwarzanie danych osobowych, czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania
Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu
i promocji produktów oraz usług własnych ONE. Na podstawie uzasadnionego
interesu prawnego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której
dotyczą.
Wskazujemy niniejszym katalog Państwa uprawnień w stosunku do Waszych danych
osobowych po dniu 25 maja 2018 roku:
1. sprostowanie (poprawienie danych);
2. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie
jest wyłączone;
3. ograniczenia przetwarzania danych;
4. dostęp do informacji o danych oraz samych danych;
5. przenoszenia danych do innego administratora;
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw związanych z przetwarzaniem
danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować: 1) pisemnie na adres
siedziby ONE) osobiście w siedzibie ONE lub mailowo na adres:
1. biuro@oners.pl
Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych
działań. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych
osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących
Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania będzie można uzyskać w siedzibie
dostawców usług, mailowo pod adresem:
1. biuro@oners.pl
Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
1. biuro@oners.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ONE: mail:
biuro@oners.pl tel. 665 310 000
W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest
niezgodne z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
__________________________________________

ACANA
ANIMONDA
APPLAWS
ARION
BAYER
BOZITA
BRIT
BRIT CARE
CALIBRA
Camon
CARNILOVE
CAT'S BEST
CAT IT
Ceva
CHICO
DELFIN
Disugual
Dolina Noteci
DR SEIDEL
ESSENTIAL FOODS
FIPREX
FURMINATOR
FYPRYST
GOTTLIEB
Gourmet GOLD
HERBAL PETS
ISEGRIM
JOSERA
Lamurr
MACED
MEDITERRANEAN
MIKITA
MODERNA
Nobby
NUEVO
OASY
ONERS Pet Store
PETTRIC
PURINA CAT CHOW
PURINA DOG CHOW
PURINA PRO PLAN CAT
ROKUS
SUPER BENEK
TROPICLEAN
TROVET
URINE OFF
VERSELE-LAGA
VITAKRAFT
YARRO