Rabat 3% przy dostawie lokalnej lub odbiorze osobistym w naszych sklepach
Twój koszyk (0)

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą jest firma ONE Rafał Stadnicki z siedzibą w Żółwinie 05-807 ul. Południowa 37 NIP: 886 276 84 99 REGON:021268597
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.supermarket-zoologiczny.pl
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityką Prywatności i z akceptacją wszystkich jego postanowień.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, bez konieczności wcześniejszego informowania Klienta o wprowadzanych zmianach. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania klienta o wprowadzonych zmianach.
 9. Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ II. ZAKUPY – WARUNKI OGÓLNE

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru.
 3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży. 
 4. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.
 5. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 6. Produkty oferowane na stronach serwisu nie stanowią naszej oferty magazynowej - tzn. nie wszystkie produkty są dostępne w momencie składania zamówienia przez klienta.
 7. Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.
 8. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

§ III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia, oraz wyraża zgodę na otrzymywanie maili z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupionych produktu od Sprzedawcy oraz portali z nim współpracujących m.in. www.ceneo.pl, www.opineo.pl
 2. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób
  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • e-mailem na adres sklep@supermarket-zoologiczny.pl
  • zamawiając telefonicznie (22 730 15 53, 665 310 000)
 3. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 4. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Klient powinien wypełnić formularz, podając w nim
  • następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • dane adresowe do wysyłki,
  • numer telefonu,
  • dane do faktury VAT (fakultatywnie, wyłącznie w przypadku żądania otrzymania faktury VAT).
 5. Do towarów posiadających kolorystykę takich jak legowiska, smycze, obroże, miski itp. Klient powinien wpisać preferowaną kolorystykę w uwagach do zamówienia, jeżeli oferta prezentuje zróżnicowaną kolorystę a nie konkretny kolor. W przypadku braku uwag kolor wysyłany jest losowo.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta, co jednocześnie stanowi przyjęcie przez Sklep tego zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest w formie mailowej w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. W celu spranej realizacji zamówienia Kupujący powinien podać na formularzu zamówienia adres e-mail i/lub numeru telefonu, celem umożliwienia potwierdzenia zamówienia, w przypadku barku kontaktu z Kupującym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia.
 8. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. W tym celu Sklep będzie próbował niezwłocznie skontaktować się z Klientem.
 9. Każde złożone przez Klienta zamówienie jest potwierdzane wiadomością e-mail zawierającą informację o jego przyjęciu. W przypadku braku takiego potwierdzenia w ciągu 2 dni roboczych Klient powinien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie 22 730 15 53 lub 665 310 000 w godzinach od 10.00-18.00 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@supermarket-zoologiczny.pl celem potwierdzenia lub weryfikacji zamówienia.
 10. Status realizacji złożonych zamówień można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w www.supermarket-zoologiczny.pl
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. W tym celu Sklep może poprosić o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie we wskazany link w otrzymanej od sklepu wiadomości e-mail. Możliwe jest również potwierdzenie telefoniczne. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
 12. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, o czym klient będzie informowany telefonicznie bądź mailowo.
 13. Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT (kupujący jest zobowiązany w tym przypadku podać nr indywidualny przedsiębiorstwa [NIP]). Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.
 14. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej - zgodnie z art. 106i. ustawy o VAT fakturę wystawia się w ciągu 3-dni roboczych od dnia dokonania dostawy towaru. Odbiorca faktur elektronicznych oświadcza, że zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr249, poz. 1661), akceptuje wystawianie i przesyłanie przez ONE Rafał Stadnicki- Żółwin 05-807 ul. Południowa 37 faktur w formie elektronicznej od dnia 01.04.2017 r. Jednocześnie Odbiorca faktur elektronicznych wyraża zgodę na przesyłanie elektronicznych faktur z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Adres e-mail na jaki powinny być kierowane informacje o udostępnieniu faktury elektronicznej:
 15. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 16. W przypadku braku wybranego towaru na rynku lub przy zmianie ceny niezależnej od www.supermarket-zoologiczny.pl, sklep niezwłocznie skontaktuje się z użytkownikiem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszego postępowania. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)", Dz. U. Nr 22, poz. 271. użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli zaproponowane warunki nie będą mu odpowiadać, a www.supermarket-zoologiczny.pl zwraca wpłaconą kwotę.
 17. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem bądź telefonicznie.
 18. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wystawienia dokumentu zakupu (faktura VAT lub paragon). Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny 22 730 15 53 lub 665 310 000 lub e-mailem pod adresem: sklep@supermarket-zoologiczny.pl
 19. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy podać nazwę, adres oraz NIP firmy. Faktura VAT lub paragon są wystawiane w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 20. Faktura VAT lub paragon są dokumentami potwierdzającymi rozpoczęcie terminu gwarancji dla produktów objętych gwarancją.
 21. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 22. Koszty przesyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz metody płatności.

§ IV. FORMY PŁATNOŚCI

 1. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (ONE Rafał Stadnicki)
   Żółwin 05-807 ul. Południowa 37

   50 2490 0005 0000 4530 8999 8304 (ALIOR Centrala)(w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

  • gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  • płatność elektroniczna Kartą lub szybkim przelewem online za pośrednictwem systemów Dotpay/PayPal/Eservice (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
  • gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, po wcześniejszym wybraniu punktu odbioru:
   ul. Szkolna 5B 05-805 Kanie
   ul. Aleja Wojska Polskiego 5 05-802 Pruszków
   ul. H.Sienkiewicza 2 lok.3 05-825 Grodzisk Mazowiecki
   ul. Stanisława Wojciechowskiego 37 lok.43 02-495 Warszawa Ursus
  • kartą przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, po wcześniejszym wybraniu punktu odbioru:
   ul Szkolna 5B 05-805 Kanie
   ul. Aleja Wojska Polskiego 5 05-802 Pruszków
   ul. H.Sienkiewicza 2 lok.3 05-825 Grodzisk Mazowiecki
   ul. Stanisława Wojciechowskiego 37 lok.43 02-495 Warszawa Ursus
 2. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 3. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę oraz imię i nazwisko z zamówienia.W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.
 4. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
 5. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu www.supermarket-zoologiczny.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.
 6. Transakcje płatności są autoryzowane przy współpracy z serwisem platnosci.pl - transmisja jest szyfrowana.

§ V. KOSZTY DOSTAWY

 1. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.
 2. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
 3. Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od wartości Zamówienia i sposobu płatności:
  • darmowa dostawa przy zamówieniu na kwotę większą niż 120 zł  
   przesyłka nie może przekroczyć 30 kg wagi brutto oraz gabarytów standardowej przesyłki, w przypadku przekroczenia wagi 30 kg/przesyłkę zamówienie jest rozdzielane na ilość przesyłek nie cięższych niż dopuszczalna waga 30 kg, a Klient zostanie poinformowany o ewentualnych dodatkowych kosztach przesyłki – standardowa kwota przesyłki to 20 zł.,
  • 20 zł przesyłka do 30 kg przy kwocie zamówienia poniżej 120 zł koszt dostawy
  • w przypadku produktów o dużych gabarytach koszt przesyłki wynosi standardowo 20 zł (np. klatki dla zwierząt, duże posłania dla zwierząt, etc). Jeżeli koszt produktu przekracza 120 zł – przesyłka gratis.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. Można również odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Towar do Sprzedawcy.
 5. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.
 6. Gdy uszkodzony Towar dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".

§ VI. DOSTAWY LOKALNE

 1. Klienci z wymienionych poniżej miejscowości mogą na specjalne życzenie zamówić dostawę do domu od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 21:00. Powyższa opcja znajduje się w opcjach dostawy formularza zamówienia. Czas dostawy znajduje się w opisie każdego z produktów. Koszt dostawy:
  • przesyłka gratis przy zamówieniu powyżej 99 zł 
  • 20 zł  zamówienie poniżej 99 zł 
 2. Miejscowości objęte dostawą lokalną:
  Pruszków, Nowa Wieś, Komorów, Granica, Strzeniówka, Nadarzyn, Kanie, Otrębusy, Żółwin, Podkowa Leśna, Owczarnia, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki.

§ VII. ODBIÓR OSOBISTY

 1. Istnieje możliwość osobistego odbioru przygotowanych zamówień od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00. Przy odbiorze własnym należy zaznaczyć w opcjach dostawy formularza zamówienia – odbiór własny, oraz wybrać miejsce odbioru osobistego:
  • ul. Szkolna 5B 05-805 Kanie
  • ul. Aleja Wojska Polskiego 52 05-802 Pruszków
  • ul. Sienkiewicza 2 lok. 3 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  • ul.Stanisława Wojciechowskiego 37 lok. 43 02-495 Warszawa Ursus

§ VIII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w jak najkrótszym czasie, najczęściej zamówienia z terminem realizacji 1-3 dni złożone do godziny 12.00 wysyłamy jeszcze tego samego dnia jeżeli zamówione produkty są dostępne na magazynie. Część towarów sprowadzanych jest na specjalne zamówienie. Terminy oczekiwania na poszczególne produkty podane są obok ich cen. Termin realizacji całego zamówienia wyznacza produkt z najdłuższym terminem oczekiwania. Klient może poprosić Sklep o realizację zamówienia w dwóch częściach, jednak Sklep może poprosić Klienta o dopłatę za dodatkowe koszty dostawy.
 2. Objaśnienie dostępności towarów:
  • w magazynie - towary wysyłane do 24 godzin od złożenia zamówienia (dni robocze) od momentu potwierdzenia zamówienia (dla wybranej opcji płatności przy odbiorze) lub od potwierdzenia płatności za zamówienie (z systemu płatności elektronicznych lub z naszego rachunku bankowego).
  • czas realizacji 1-3 dni- końcówka towaru na magazynie lub czekamy na dostawę, najczęściej towar jest wysyłany w tym samy dniu bądź dnia następnego, staramy się aby wysyłka została zrealizowana najszybciej jak to będzie możliwe, maksymalny czas wysyłki zamówienia to 3 dni robocze od momentu potwierdzenia zamówienia (dla wybranej opcji płatności przy odbiorze) lub od potwierdzenia płatności za zamówienie (z systemu płatności elektronicznych lub z naszego rachunku bankowego).
  • zapytaj o dostępność produktu – produktu najczęściej nie ma u producenta lub jest zróżnicowana częstotliwość dostaw z powodu barków u dystrybutora, czas oczekiwania na dostawę ustalany jest indywidualnie z Klientem,
  • produkt na zamówienie – należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie bądź mailowo w celu uzyskania informacji o produkcie i możliwości jego zamówieni. Jeżeli produkt będzie dostępny u producenta wówczas Sprzedawca udostępni opcję zakupu „dodaj do koszyka” w celu dokonania zakupu.
  • produkt chwilowo niedostępny – najczęściej brak produktu zarówno u dystrybutora jak również w hurtowniach z którymi współpracuje Sklep, możliwe że produkt został wycofany z oferty producenta.
 3. Czas realizacji zamówienia jest zależny od momentu, w którym zostanie zaksięgowana pełna płatność za zamówienie. W przypadku płatności kartą kredytową realizacja zamówienia odbywa się w momencie potwierdzenia autoryzacji karty .W przypadku zamówień za pobraniem czas realizacji zależy od momentu zatwierdzenia zamówienia przez Administratora sklepu.
 4. W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Takie produkty są oznaczone ikoną „na zamówienie” /„zapytaj o dostępność produktu”

§ IX. GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera a czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta i jest on wskazany w opisie Towaru w Sklepie oraz w karcie gwarancyjnej, dostarczanej razem z Towarem.
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

§ X. REKLAMACJA

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
  • domagać się wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • domagać się usunięcia wady,
  • domagać się obniżenia ceny,
  • odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę mailowo bądź telefonicznie oraz odesłać towar przesyłką pocztową na adres Magazynu- Żółwin 05-807 ul. Południowa 37
 3. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia, chyba że warunki rozpatrywania reklamacji u producenta stanowią inaczej.
 7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. 
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego 665 310 000, bądź mailowego sklep@supermarket-zoologiczny.pl
 9. Gratisy nie podlegają reklamacji.

§ X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy który dostępny jest poniżej w formie załącznika. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
 3. Sprzedawca po otrzymaniu maila o odstąpieniu od umowy niezwłocznie potwierdzi jego odczytanie.
 4. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres:
  Żółwin 05-807 ul. Południowa 37
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi Klient (Kupujący).
 6. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Konsumentowi to stwierdzenia podstawowych cech, charakter, zastosowania i funkcji
 7. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży paragon lub fakturę VAT.
 8. Sprzedawca w terminie 14 dni dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
 10. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.
 11. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów gdzie przedmiotem świadczenia, są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.
 13. W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ XI. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: ONE Rafał Stadnicki ,Żółwin 05-807 ul. Południowa 37 NIP:886-276-84-99, REGON: 021268597
 2. Sprzedający oświadcza, że wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu Internetowego www.supermarket-zoologiczny.pl są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich modyfikacji. Klienci mają również prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania ich danych osobowych lub całkowitego usunięcia ich z bazy sklepu www.supermarket-zoologiczny.pl  .
 3. Skuteczne złożenie zamówienia w sklepie www.supermarket-zoologiczny.pl wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami), jednocześnie rejestrując się klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych przez właściciela sklepu, w tym na zbieraniu opinii na temat Sklepu oraz produktów za pomaca serwisów m.in. ceneo.pl, opineo.pl
 4. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www.supermarket-zoologiczny.pl oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta:
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • adres dostawy;
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
  • numer telefonu.
 5. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej lub operatorowi płatności. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o. W szczególności Administrator, po uzyskaniu stosownej zgody osoby – poprzez akceptację regulaminu, której dane dotyczą, może udostępnić te dane Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Grupa Okazje sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w celu zbadania przez te podmioty opinii o poziomie zadowolenia z zakupu dokonanego w sklepie.
 6. Administrator wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać do nas odpowiednią informację mailową na adres sklep@supermarket-zoologiczny.pl
 7. Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu.
 8. Klient ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać do nas informacje na adres e-mail sklep@supermarket-zoologiczny.pl 

§ XII. INFORMACJE ZAWARTE W LOGACH DOSTĘPOWYCH

 1. Wraz z dostępnością strony internetowej Supermarket-zoologiczny.pl gromadzone są informacje dotyczące wykorzystania strony przez użytkowników oraz ich adresów IP w postaci logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, jak również w celach statystycznych. 

§ XIII. PLIKI COOKIES

 1. Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. Supermarket-zoologiczny.pl przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • Konfiguracji serwisu, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
  • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie: utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), ; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • Zapamiętania lokalizacji użytkownika: poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiają dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • Świadczenia usług reklamowych: dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
   Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   Google AdSense [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
   Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   Google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
   Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   ceneo.pl
  • rozpoznawania lokalizacji Użytkownika:
   Google.com - [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  • realizacji płatności:
   dotpay.pl [administrator cookies: Dotpay S.A.]
  • wysyłki mailingu
   soteshop.pl
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępnej na stronie internetowej serwisu.
 9. Oprócz plików cookies Sklep może również gromadzić dane zawierające m.in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu, adres strony z której korzystano w celu zalogowania się do Sklepu . Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane celu analizy statystycznej. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi.

§ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie utwory dostępne w Sklepie, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
 2. Akceptując treść niniejszego regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych uwierzytelniających Klienta w Sklepie  osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.supermarket-zoologiczny.pl zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie , zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2017 Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.
 6. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc postanowienia poprzedniego Regulaminu z dnia roku. Regulamin poprzedni obowiązuje jednak w stosunku do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego.
ACANA
ANIMONDA
APPLAWS
ARION
BAYER
BIOFEED
BOZITA
BRIT
BRIT CARE
CALIBRA
Camon
CARNILOVE
CAT'S BEST
CAT IT
Ceva
CHICO
DELFIN
Disugual
Dolina Noteci
DR SEIDEL
ESSENTIAL FOODS
FIPREX
FURMINATOR
FYPRYST
GOTTLIEB
Gourmet GOLD
Gourmet PERLE
ISEGRIM
JOSERA
Lamurr
MACED
MEDITERRANEAN
MIKITA
MODERNA
Nobby
NUEVO
OASY
ONERS Pet Store
PETTRIC
PURINA CAT CHOW
PURINA DOG CHOW
PURINA PRO PLAN CAT
SUPER BENEK
TROPICLEAN
TROVET
URINE OFF
VERSELE-LAGA
VETEXPERT
VITAKRAFT